Company News

  • Uvod u programiranje NC strugova

    一、 Odredbe o koordinatnom sistemu i smjeru kretanja tokarilice 1. Uvijek se pretpostavlja da radni komad miruje i da se alat kreće u odnosu na radni predmet.2. Koordinatni sistem je desni Dekartov koordinatni sistem.Kao što je prikazano na slici, smjer palca je...
    Čitaj više
  • Koji su dijelovi CNC tokarenja

    ● host, koji je glavno tijelo CNC alatne mašine, uključujući tijelo mašine, kolonu, vreteno, mehanizam za uvlačenje i druge mehaničke dijelove.On je mehanički dio koji se koristi za dovršavanje različitih procesa rezanja.● CNC uređaj je jezgro CNC alatnih mašina, uključujući hardver (štampana ploča, CRT...
    Čitaj više